Vodni mlini so bili nekoč raztreseni ob vseh manjših in večjih vodotokih v dolini.

Značilnosti vodnih mlinov

Kmetije so imele praviloma vsaka svoj mlin, le v redkih primerih je več kmetij uporabljalo skupnega. Značilno za te objekte je bilo, da so bile njihove tako zunanje kot notranje naprave lesene. Izdelovali so jih za to posebej usposobljeni tesarji. Vodni mlin, ki stoji ob strugi v Mozirskem gaju, je nekoč stal ob gornjem toku Ljubije in je spadal k Pleški domačiji v Šmihelu nad Mozirjem.