Prenovljeni programi omogočajo šolskim skupinam voden ogled najzanimivejših kotičkov Savinjske doline z namenom medpredmetnega povezovanja.

Ponujen program omogoča tako kombinacijo izvedbe naravoslovnih, tehniških, kulturnih ali športnih dni.

Programi se dopolnjujejo z novostmi, zato vljudno vabimo da si ogledate PDF verzijo.