Center šolskih aktivnosti v naravi – Mozirski gaj

Mozirski gaj – park cvetja deluje kot dnevni center s pestro ponudbo naravoslovnih dejavnosti. S programom, ki traja 3-4 šolske ure, učenci užijejo veliko aktivnega praktičnega dela na terenu, spoznajo osnovne zakonitosti narave in osnove tehnik preživetja v naravi. Ob zaključku ugotovitve terenskega dela učenci zabeležijo na zapisne liste.

Na vašo željo je izvedba vsebin mogoča tudi v popoldanskem času ali v soboto.

Tematske sklope v parku lahko dopolnjujete z obiskom naslednjih zanimivosti:

Cena naravoslovnega dne znaša 5 € na učenca (vključuje voden ogled Mozirskega gaja, strokovno izvedbo naravoslovnega dne, material, ter zapisne liste).

Dodatno lahko učne vsebine pred odhodom popestrite z rezervacijo delavnice odpravljanja predsodkov do živali (1 €), kjer bodo učenci aktivno spoznali določene skupine živali (kača, pajek oz. kuščar), ter se z njimi lahko tudi fotografirali.

Novosti:

  • prenovljeno otroško igrišče za najmlajše obiskovalce,
  • dodatna biološka vajalnica na prostem,
  • izvedba popestritvenih delavnic z različnimi živalmi,
  • kombinirani programi vodenih ogledov najzanimivejših kotičkov Savinjske doline,
  • prenovljeni šolski programi z možnostjo medpredmetnega povezovanja pri izvedbi naravoslovnih, tehniških, kulturnih in športnih dni,
  • možnost popestritve programa šolskim skupinam, katere v Savinjski dolini izvajajo različne šolske aktivnosti. Slednje lahko v Mozirskem gaju popestrite s kratkimi popestritvenimi delavnicami v naravi, katere prilagodimo vašim časovnim okvirom,
  • izvedba razširjenega programa namenjenega šolskim skupinam, katere želijo v Savinjski dolini izvesti celodnevne aktivnosti ali zaključne izlete.

Vsako leto ponovimo tudi nagradno žrebanje za brezplačno izvedbo naravoslovnih dni (podrobnosti in pravila sodelovanja so na voljo pod rubriko NAGRADNO ŽREBANJE).

Prijave za obisk dnevnega centra Mozirski gaj so mogoče skozi celotno šolsko leto na mobilni telefon 041 645 770 (Blaž) ali pa direktno na elektronsko pošto csod.razporedi@gmail.com. Če želite točno določen termin, priporočamo prijavo vnaprej. Prosimo, da dopišete želeno temo.

V pričakovanju vaše odločitve za obisk Mozirskega gaja vam pošiljamo lep cvetlični pozdrav!