mozirski gaj solske aktivnosti v naravi - Mozirski gaj - park cvetja in muzej na prostem

Na Vašo željo lahko pripravimo tudi učne vsebine, katerih v prilogi niste zasledili!

Do sedaj so bile dodane učne vsebine:

– tema je izvedljiva od sredine maja do začetka junija 

 • spoznavanje pomena pozno košenih travnikov na raznovrstnost travniških živali in rastlin,
 • opazovanje in spoznavanje najpogostejših rastlinskih in živalskih predstavnikov travniškega ekosistema,
 • določevanje travniških živali in rastlin s slikovnimi določevalnimi ključi,
 • popis intenzitete določenih vrst travniških rastlin in živali na določeni površini travnika,
 • izdelava herbarija travniških rastlin (po predhodnem dogovoru)
 • mikroskopiranje nekaterih rastlinskih delov travniških rastlin (po predhodnem dogovoru),
 • opazovanje travniških rastlin in živali s stereo-lupami, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • pomen zimskega obdobja na živalstvo in rastlinstvo v parku,
 • učenci iščejo sledi življenja v parku (prepoznavanje živalskih sledi),
 • možnost izdelave odlitkov živalskih sledi (materialno doplačilo),
 • pomoč učencev pri oskrbi živali v zimskem času (ptičje krmilnice),
 • prepoznavanje popkov nekaterih drevesnih vrst (slikovni določevalni ključi),
 • tekmovanje v izdelavi najlepšega snežaka,
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi v notranji vajalnici (obvezna rezervacija).
 • spoznavanje najpogostejših rastlinskih in živalskih znanilcev pomladi,
 • aktivno doživljanje znanilcev pomladi s človeškimi čutili,
 • pomoč učencev pri oskrbi živali v pomladanskem času,
 • igra vlog (prisluhnimo naravi),
 • pravljica o zvončku,
 • opazovanje nekaterih živali s povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • možnost izdelovanje izdelkov iz gline na temo znanilcev pomladi (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi v notranji vajalnici (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo pomen razkrojevalcev za življenje na Zemlji,
 • vključenost razkrojevalcev pri prenosu energije v naravi,
 • povezovanje razkrojevalcev z živo in neživo naravo,
 • spoznavanje najpogostejših razkrojevalcev v parku (deževnik in ostale talne živali, ter gliv in bakterij),
 • določanje vidnih razkrojevalcev s slikovnimi določevalnimi ključi,
 • opazovanje razkrojevalcev s stereo-lupo, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • spoznavanje osnovnih telesnih značilnosti določenih razkrojevalcev (deževnik),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).

– tema je izvedljiva od druge polovice aprila dalje

 • učenci spoznajo pomen mravelj v različnih ekosistemih,
 • ogled mravljišča,
 • spoznavanje osnovnih telesnih značilnosti mravelj,
 • spoznavanje različnih razvojnih stadijev pri mravljah,
 • učenci spoznajo razlike med popolno in nepopolno preobrazbo,
 • opazovanje in spoznavanje najpogostejših vrst mravelj v parku,
 • določevanje mravelj s slikovnimi določevalnimi ključi,
 • opazovanje mravelj pod stereo-lupo, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • možnost izdelave formikarija (bivališča) za mravlje (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).

– tema je izvedljiva le v obdobju največje intenzitete metuljev

 • učenci spoznajo pomen metuljev v različnih ekosistemih,
 • lov metuljev z lovilnimi mrežami v parku,
 • spoznavanje osnovnih telesnih značilnosti metuljev,
 • spoznavanje različnih razvojnih stadijev pri metuljih,
 • učenci spoznajo razlike med popolno in nepopolno preobrazbo,
 • opazovanje in spoznavanje najpogostejših vrst metuljev v parku,
 • določevanje metuljev s slikovnimi določevalnimi ključi,
 • opazovanje metuljev pod stereo-lupo, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo pomen žuželk na Zemlji,
 • povezanost žuželk s prehranjevalnimi verigami (praktični primeri)
 • spoznavanje osnovnih telesnih značilnosti žuželk,
 • spoznavanje različnih razvojnih stadijev pri žuželkah,
 • učenci spoznajo razlike med popolno in nepopolno preobrazbo pri žuželkah,
 • opazovanje in spoznavanje najpogostejših skupin žuželk v parku,
 • učenci žuželke v parku nalovijo z lovilnimi mrežami in določijo preko slikovnih določevalnih ključev,
 • opazovanje žuželk pod stereo-lupo, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).

– tema je izvedljiva v zgodnjem pomladanskem času

 • učenci spoznajo razvoj nekaterih vodnih živali v pomladanskem času,
 • seznanitev s pojmom dvoživke,
 • predstavitev nekaterih vodnih okolij npr. mlaka, ribnik,
 • spoznavanje in opazovanje najpogostejših predstavnikov dvoživk (žaba, vodni pupek),
 • spoznajo posebnosti razmnoževanja dvoživk vključno z žabjim mrestom,
 • opazovanje jajčec in paglavcev pod stereo-lupo, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • spoznavanje dvoživk s človeškimi čutili (po predhodnem dogovoru),
 • seznanijo se z zaščito dvoživk v Sloveniji,
 • hranjenje vodnih živali v ribniku,
 • možnost izdelovanja iz gline (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).

– tema je izvedljiva v jesenskem terminu

 • učenci spoznajo vlogo alg, mahov in praprotnic v naravi,
 • spoznavanje glavnih značilnosti v zgradbi alg, mahov in praprotnic,
 • učenci spoznajo posebnosti v razvoju nekaterih predstavnikov alg, mahov in praprotnic,
 • predstavitev nekaterih ekosistemov v katerih zasledimo predstavnike alg, mahov in praprotnic,
 • spoznavanje in opazovanje najpogostejših predstavnikov alg, mahov in praprotnic v parku,
 • določevanje alg, mahov in praprotnic s pomočjo slikovnih določevalnih ključev na terenu,
 • mikroskopiranje različnih tkiv in trosovnikov (po predhodnem dogovoru),
 • opazovanje različnih struktur pod stereo-lupo, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo vlogo dreves v naravi,
 • spoznajo, da se drevesa razlikujejo med sabo,
 • ločevanje glavnih razlik med iglavci in listavci,
 • spoznajo, da skupine dreves tvorijo gozd, ter spoznajo njegov pomen,
 • seznanijo se s pojmom drevesna krošnja, ter spoznajo določene prebivalce drevesne krošnje (veverica),
 • učenci se aktivno s čutili seznanijo z drevesom, kot živim bitjem,
 • učence spoznamo z nekaterimi najpreprostejšimi in najpogostejšimi drevesnimi vrstami, ki uspevajo v Sloveniji,
 • učenci spoznajo, da imajo drevesa plodove ali semena,
 • učenci iz plodov in semen izdelajo različne okraske (izvedljivo po predhodnem dogovoru v jesenskem času),
 • učenci preko senčenja listne ploskve spoznavajo listno površino,
 • možnost izdelave odlitkov drevesne skorje (materialno doplačilo),
 • možnost krajše delavnice izdelave piščalk, katere učenci odnesejo domov (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci se seznanijo z vlogo ptic v naravi,
 • predstavitev nekaterih ekosistemov v katerih zasledimo predstavnike ptic,
 • spoznavanje glavnih posebnosti v zgradbi, delovanju in razvoju nekaterih predstavnikov ptic (kopenske in vodne vrste),
 • spoznavanje in opazovanje najpogostejših predstavnikov ptic v parku,
 • določevanje ptic s pomočjo slikovnih določevalnih ključev na terenu (monitoring),
 • opazovanje ptic v krošnjah dreves s pomočjo daljnogledov iz razglednega stolpa (po predhodnem dogovoru),
 • opazovanje gnezdenja ptic v ptičjih valilnicah (odvisno od razvojne stopnje),
 • opazovanje različnih struktur pod stereo-lupo, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • spoznavanje ptic iz drugih celin (papige v preletalnicah),
 • pogovor z gojiteljem papig (po predhodnem dogovoru),
 • možnost izdelave preprostih ptičjih hišic, krmilnic (materialno doplačilo),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo vlogo lišajev in ostalih bioindikatorjev v naravi,
 • spoznavanje glavnih posebnosti v zgradbi in razvoju lišajev,
 • predstavitev določenih ekosistemov v katerih zasledimo predstavnike bioindikatorjev,
 • spoznavanje in opazovanje najpogostejših predstavnikov lišajev in ostalih bioindikatorjev v parku,
 • določevanje bioindikatorjev s pomočjo slikovnih določevalnih ključev na terenu,
 • mikroskopiranje in opazovanje različnih struktur pod stereo-lupo, ter povečevalnimi stekli (po predhodnem dogovoru),
 • seznanitev z ogroženostjo bioindikatorjev v Sloveniji,
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).
 • učenci spoznajo vlogo plazilcev v naravi,
 • spoznajo glavno razdelitev skupine plazilcev, ter njene predstavnike,
 • spoznavanje glavnih posebnosti v zgradbi in razvoju plazilcev,
 • predstavitev ekosistemov v katerih zasledimo predstavnike plazilcev,
 • opazovanje in spoznavanje najpogostejših predstavnikov plazilcev v parku,
 • predstavitev najbolj ogroženih vrst plazilcev v Sloveniji in vzroki za ogroženost,
 • seznanijo se s strupenimi predstavniki plazilcev v Sloveniji (gad, modras),
 • predstavitev ukrepov prve pomoči ob ugrizu strupene kače v naravi,
 • spoznavanje plazilcev iz drugih celin,
 • učenci se aktivno s čutnim doživljanjem spoznajo z nestrupeno vrsto plazilca (kača),
 • prikaz biološkega materiala (jajca plazilcev, lev,…),
 • učenci so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).

– tema se prilagaja starostni skupini otrok

 • kratek pregled razvoja mikroskopije skozi čas,
 • seznanitev učencev z mikroskopom in osnovami mikroskopiranja (mikroskopija za začetnike),
 • učenci v naravi po smernicah učitelja pridobijo rastlinski biološki material za mikroskopiranje,
 • učiteljev dodatek 5 naravnih bioloških materialov, med katerimi lahko izbirate tudi opazovanje praživali (po predhodnem dogovoru),
 • priprava naravnih bioloških preparatov za mikroskopiranje,
 • učenci poleg naravnih bioloških materialov lahko izbirajo tudi med opazovanjem vsaj 15 trajnih bioloških preparatov živalskih in rastlinskih tkiv,
 • mikroskopiranje naravnih in trajnih bioloških preparatov in izris videnega,
 • opazovanje nekaterih najzanimivejših živalskih in rastlinskih struktur s stereo-lupo,
 • učenci so preko praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave,
 • ob zaključku možnost dodatnih krajših motivirajočih delavnic z živalmi (obvezna rezervacija).