ZzN - Mozirski gaj - park cvetja in muzej na prostem

Projekt Mreža Zdravo z Naravo izrablja prepoznavnost Mozirskega gaja in skupaj s partnerji – povezani v ciljni interesni Mreži Zdravo z Naravo – razvija in izvaja program rekreacije, sproščanja in zdravilnih terapij v naravnem okolju, ob naravnih učinkovinah kot sta med in zdravilne rastline in sicer v primerni obliki/trajanju ter v okvirih kupne moči obiskovalcev parka.

Namen projekta Mreža Zdravo z Naravo je:

  • združiti izvajalce / ponudnike rekreacije in terapevtike iz SAŠA regije v interesno mrežo ter promovirati naravne učinkovine kot so med, zelišča, prehranska živila ter terapije sproščanja in lajšanja kroničnih bolezni ogroženih skupin prebivalstva;
  • priprava in izvedba programov za rekreacijo in dobro počutje v naravnem okolju v korist lokalnega prebivalstva ter obiskovalcev (turistov);
  • v sodelovanju z večjimi turističnimi ponudniki (Terme Topolšica, Golte, …) oblikovati komplementarne turistične produkte, upoštevaje naravne danosti, tako da se vzajemno poveča obisk in uporaba storitev;
  • skupno delovanje v mreži tako zastaviti, da le to preraste v kooperativo in ciljno vključuje nevladni sektor in socialna podjetja ter z izvajanjem projekta omogočiti nova delovna mesta ter razvoj podjetništva in dopolnilnih dejavnosti.

Operacijo so skupaj pripravili:

  1. Plakat projekta Zdravo z naravoEKOLOŠKO HORTIKULTURNO DRUŠTVO MOZIRSKI GAJ MOZIRJE;
  2. TERME TOPOLŠICA in
  3. ČEBELARSKA ZVEZA ZGORNJESAVINJSKO-ŠALEŠKEGA OBMOČJA.

Projekt se bo izvajal v dveh fazah. S prvo bodo podrobno analizirane dobre prakse mreženja v EU prostoru, in sicer mreženja pri izvajanju turističnih in zdravstvenih vsebin. Poudarek bo na povezovanju sektorja NVO kot so društva z gospodarsko dejavnostjo (npr. zdravilišča). Rezultat bo predlagana oblika mreženja, ki bo vodila do kooperativne oblike z vključevanjem tudi socialnega podjetništva. V drugi fazi bo težišče izvajanja na treh pilotnih vsebinah, ki jih bodo testno izvedli partnerji projekta. Testne vsebine bodo potrdile (ali zavrnile) izhodiščno željo po skupnem mrežnem delovanju.

Projekt ZzN sofinancirata Republika Slovenija in EU iz ESRR sklada v višini 80% upravičenih stroškov oziroma 29.132,80 EUR.

LOGO 4 ZzN 1 - Mozirski gaj - park cvetja in muzej na prostem

Naložbo financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Projekt se izvaja v okviru LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline.