Kaj je v parku prepovedano?

Na celotnem območju parka Mozirski gaj veljajo pravila, ki prepovedujejo:

 • nabiranje cvetja, poškodovanje in izkopavanje rastlin,
 • spuščanje psov s povodca,
 • poškodovanje in odtujevanje oznak in parkovne opreme,
 • vožnjo s kolesi in motornimi vozili,
 • hojo po travi, razen po označenih trasah,
 • posedanje in poležavanje na travi v osrednjem delu parka,
 • vpitje, povzročanje hrupa in uporabo radijskih sprejemnikov, kasetofonov ipd. brez slušalk,
 • tekanje, športne igre in spuščanje zmajev,
 • plezanje po drevesih in skalnih stenah,
 • odmetavanje odpadkov,
 • kurjenje ognja in prirejanje piknikov.

Pravila je potrebno spoštovati!

Pisno dovoljenje uprave parka je potrebno za:

 • nabiranje semen in drugega razmnoževalnega materiala,
 • fotografiranje in snemanje z namenom javne objave posnetkov,
 • vsakršno pridobitno dejavnost.

Za vse, ki se ne držijo pravil

Ne puščajte majhnih otrok brez nadzora.

Za varnost otrok odgovarjajo starši oz. odrasli spremljevalci. Šolske skupine morajo biti ves čas pod nadzorom spremljevalcev. Malicanje v parku ni dovoljeno. Učenci morajo vse odpadke odnesti s seboj.

Lastniki morajo iztrebke, ki jih napravijo njihove živali, nemudoma pobrati in odložiti v koš za smeti.

Upravljalec lahko obiskovalce napoti iz parka.

Upravljalec bo obiskovalce, ki se ne bodo držali pravila parka, napotil iz parka, brez odškodnine odvzel plačano vstopnico in terjal odškodnino za povzročeno škodo. Po presoji bosta obveščena policija in inšpektor za področje kulturne dediščine.