Naravoslovni dan v Mozirskem gaju je sestavljen iz treh delov:

V času, preživetem v Mozirskem gaju, učenci aktivno opazujejo, spoznavajo in doživljajo nadvse pestro živo in neživo naravo. Ravno ta izkustveni del je izrednega pomena, saj se predstavljena snov učencem precej bolj vtisne v spomin. Poleg tega je prosto gibanje v naravi nekaj, o čemer lahko med šolskim časom v učilnici le sanjajo.

Program naravoslovnega dneva prilagodimo glede na starost skupine. Po predhodnem dogovoru je mogoče vključiti tudi želje učiteljev.

Učenci naj imajo s seboj podlogo za pisanje in pisala. Prav bo prišla tudi primerna obleka in še zlasti obutev, saj je velikokrat zjutraj še rosa. Ne pozabite niti na zaščito proti soncu in dežju.

V primeru, da nas želite obiskati z več šolskimi oddelki, otroke razdelimo v skupine, ki se po določenem času zamenjajo.

Dodatne možnosti

Učenci se lahko pod kozolcem v parku usedejo in pomalicajo.

V parku imamo tudi motorično otroško igrišče. Z izjemo tobogana je igrišče iz popolnoma naravnih materialov. Tu lahko otroci po izvedbi programa preživijo nekaj sproščenega časa do odhoda domov.

V Kmečki hiši v parku so na voljo osvežilne pijače, sladoled ter spominki.

sole in mozirski gaj - Mozirski gaj - park cvetja in muzej na prostem

Vodeni ogled Mozirskega gaja

Med vodenim ogledom Mozirskega gaja učenci spoznajo:

 • zgodovino parka,
 • avtohtona in nekatera tujerodna drevesa, grme ter kakšno cvetlico,
 • prebivalce hotela za žuželke, ribnika in ptičjih preletalnic,
 • aktivno doživljajo naravo okoli sebe – poslušajo ptičje petje, vonjajo cvetlice, objemajo drevesa,
 • pokukajo v nekatere od etnoloških objektov – kaščo, črno kuhinjo in izvedo, kako so ljudje nekoč živeli,
 • rešujejo uganke, zapojejo pesmico,
 • povzpnejo se na razgledni stolp, kjer ponovijo in dopolnijo geografsko znanje,
 • obiščejo Začarano vas,
 • spoznajo zgodbo o zmaju Lintverju.

Delavnice

V šolskem letu 2023/2024 je na voljo Delavnica o talnih živalih. V sklopu te delavnice učenci spoznajo:

 • pomen prsti za življenje na Zemlji,
 • sestavljenost prsti,
 • plasti v prsti in razlike med njimi,
 • vrste prsti glede na barvo, zrnavost, zračnost,
 • nastajanje prsti,
 • pomen razkrojevalcev,
 • pomen prsti za rast rastlin,
 • glavne onesnaževalce prsti,
 • s pomočjo pripomočkov, ki jih zagotovimo v parku, raziskujejo živi svet v zemlji,
 • s pomočjo slikovnih določevalnih ključev prepoznavajo talne živali,
 • rešijo delovne liste,
 • krepijo sposobnost prevzemanja odgovornosti in sodelovanja z vrstniki,
 • so preko terenskega praktičnega dela aktivno vključeni v spoznavanje in čutno doživljanje narave.

Predstavitev živali

Po koncu delavnice sledi predstavitev žive živali, ko otroci:

 • spoznajo značilnosti živali in
 • imajo priložnost, da se živali dotaknejo, jo pobožajo in odpravijo morebitni strah pred njo.

Kako do delavnice?

Skupino lahko najavite na telefonsko številko 041 424 928 (Majda) ali na e-mail naslov: solske.aktivnosti@mozirskigaj.com in se dogovorite o vsebini, trajanju in uri prihoda oz. začetka.

Cena programa, ki traja 3-4 šolske ure, znaša 8 EUR na učenca. V ceno so zajeti tudi učni listi. Za spremljevalce je celoten program brezplačen.