Od leta 2002 vhod v Mozirski gaj krasi 53 let stara lokomotiva, ki jo je parku podarila družba Vipap Videm Krško.

Po prvotnih pomislekih so jo Mozirjani sprejeli za svojo in so ponosni nanjo. Ko so leta 2001 lokomotivo v družbi Vipap Videm Krško dokončno upokojevali, je zanjo vladalo precejšnje zanimanje, saj predstavlja občudovanja vreden tehnični objekt muzejske vrednosti.

Lokomotiva na ogled v parku

Uprava družbe pod vodstvom Oldricha Kettnerja se je po presoji odločila, da jo podari Mozirskemu gaju, kjer sedaj predstavlja veliko atrakcijo, še posebej za mlajše obiskovalce.