V neposredni bližini kmečke hiše stoji kovačnica na vodno kolo, ki so jo postavili zgornjesavinjski obrtniki.

Posebnosti kovačije

Takšne delavnice so bile na tem območju nekoč dokaj pogoste. Orodni kovači so bili znani kot strokovnjaki za izdelavo orodja, zlasti gozdarskega. Na vodni pogon so priključili tudi bruse, ki so jih potrebovali za ostrenje orodja. Ker je Zgornja Savinjska dolina bogata z vodotoki, so ljudje s pridom uporabljali ceneno vodno silo na številnih mlinih, žagah in kovačijah.