V Mozirskem gaju smo v soboto, dne 29. maja odprli za obiskovalce gaja infromacijsko izbo o uhornjesavinjskem želodcu

Obiskovalci dobijo v tekstovni in slikovni obliki odgovore na vsa najpogostejša vprašanja o tej kulinarični posebnosti naše doline.