Mozirski gaj je primeren kraj za družinski izlet.

Otroci se lahko tukaj spoznavajo in opazujejo naravo, kjer bodo lahko videli ptice, ribe, veverice in druge živali ter tudi veliko različnih cvetlic, dreves, grmovnic.

Prav tako je zanimiv tudi prikaz kulturne dediščine – kozolec, mlin, kašča itd. Mozirski gaj tako predstavlja prvovrstno izkušnjo in novo znanje za otroke in zabavo za celo družino, saj se lahko zapodijo tudi na novo otroško igrišče ali pa odkrivajo skrivnosti začarane vasi, ki smo ga začeli postavljati v letu 2018 in se bo nekaj let dograjeval.

Otrokom pa je namenjen tudi CŠOD, kjer organiziramo (ob)šolske dejavnosti.