Člani Planinskega društva Mozirje so v času urejanja cvetličnega parka ob Savinji v njem postavili manjšo planinsko kočo in jo poimenovali kot svoj dom.

S tem so želeli opozoriti na častitljivo tradicijo organiziranega slovenskega planinstva v Zgornji Savinjski dolini, ki sega v obdobje Frana Kocbeka in ustanovitve Savinjske podružnice Slovenskega planinskega društva leta 1893.

Mozirsko planinsko društvo

Mozirsko planinsko društvo je bilo ustanovljeno leta 1950 in združuje več kot 600 članov.