SPLOŠNE INFORMACIJE

CVETLIČARSKO TEKMOVANJE  
ZA POKAL MOZIRSKI TULIPAN

TEKMOVANJE BO POTEKALO 14. AVGUSTA 2014  
Mozirskem Gaju

ORGANIZATORJI SO:

SEKCIJA CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV


OBRTNO PODJETIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE

Celovška cesta 71

SI-1000 Ljubljana

Telefon: +386 1 5830523

Telefax: +386 1 5830 596

e-mail:
iran.rade@ozs.siEHD MOZIRSKI GAJ

Hribernikova ulica 1                        Telefon

(03) 5832 719 (v sezoni)


                         Mobitel

(041) 691 939, (041) 691 938
                          Faks


(03) 8398 644


                         E-poštainfo@mozirskigaj.com 
TEKMOVALNA PRAVILA


A. UDELEŽBA

Cvetličarskega tekmovanja  pokal MOZIRSKI TULIPA se lahko udeležijo Slovenske cvetličarke in cvetličarji, ki imajo v lasti cvetličarsko delavnico, oziroma so zaposleni pri delodajalcu z dejavnostjo cvetličarstva ter dijaki in študentje slovenskih in tujih cvetličarskih šol.

Maksiamlno število udeležencev je 20 .A. 1.

PRIJAVA


Prijavnica za tekmovanje je priložena k pravilom in dostopna na spletni strani www.florist.si  ali direktno  na:
SEKCIJA CVETLIČARJEV IN VRTNARJEV

OBRTNO PODJETIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
Celovška cesta 71SI-1000 LjubljanaTelefon: +386 1 5830 523Telefax: +386 1 5830 596e-mail:


miran.rade@ozs.si

 

 

 Organizator bo upošteval vse izpolnjene prijave, ki jih bo prejel najkasne

do 5. avgusta2014

.
Zaradi hitrejše komunikacije so tekmovalci naprošeni, da v prijavi navedejo svoj e-mail naslov, ki ga redno uporabljajo ali pa e-mail naslov koga drugega, ki bo tekmovalcu lahko v najkrajšem času posredoval vse informacije, prejete po tej poti.    

 

 


 

 
A. 2.  KOMUNIKACIJA

 Vsa komunikacija bo potekala v slovenskem jeziku.


 

 
A. 3.  POMOČNIKI / ASISTENTI
Vsakemu tekmovalcu pri pripravah lahko pomaga po en pomočnik/asistent.Asistent lahko pomaga tekmovalcu le pri pripravah, ne pa med samim tekmovanjem. Čas za pripravljalna dela bo določen v časovnem razporedu, ki ga bodo tekmovalci prejeli s pošto.


 

 


 

 
A. 4.  VSTOPNICE
Tekmovalec in pomočnik bosta prejela posebno priponko, s katero bo vstop na dan tekmovanja prost.


 

 


 

 
A.5.  SOGLASJE / OBJAVLJANJE
S prijavo na tekmovanje tekmovalci soglašajo z določili in pravili zapisanimi v teh tekmovalnih pravilih.Tekmovalci v nadaljevanju soglašajo z objavo njihovih del v obliki fotografij kot tudi z objavo v video in tiskanih medijih.


 

 


 

 

 

 


 

 

B.  TEKMOVANJE

 

 
B. 1.  KRAJ TEKMOVANJA
Tekmovanje bo potekalo v Mozirskem Gaju, kot vzporedna prireditev ob poletni razstavi – NAJBOLJ NORI GARTELC.

 

 Tekmovalna mesta bodo oštevilčena in označena. Mesto, kje bo tekmoval posameznik, se bo določilo z žrebom pred pričetkom priprav.Tekmovalno mesto bo tudi razstavno mesto za celoten čas razstave.

 

 Urnik in potek tekmovanja bo mogoče videti tudi na spletni strani  www.florist.si.

 

 Delovna in razstavna površina bo v velikosti 2,25 m2.Ustrezno bo poskrbljeno tudi za oskrbo z vodo.

 

 

 

 
B. 2.  ČAS TEKMOVANJA
Priprava bo potekala na dan tekmovanja 14. avgusta 2014 med 13. in 15.uro

 Tekmovalni del se bo odvijal med 15.00 in 16.00 uro.Tekmovalci se v Mozirskem Gaju zberejo ob 12 uri tega dne.V primeru slabega vremena si organizator pridržuje pravice do sprememb.

 

 Vsi eksponati bodo razstavljeni do 17 avgusta , v primeru dobre kvalitete eksponatov pa se lahko čas razstave podaljša.

 

 Natančen časovni razpored tekmovanja bo tekmovalcem posredovan po pošti
in viden na spletni strani www.florist.si

  

 
B. 4. 


PRIPRAVE IN TEKMOVANJE

 Pred pričetkom tekmovanja tekmovalec in pomočnik poskrbita za ustrezno osnovno oskrbo in pripravo cvetja in zelenja. Izdelovanje “delnih kompozicij iz živih materialov”, pletenje, ovijanje z žico, vatiranje, vstavljanje v epruvete, ipd. ni dovoljeno.Predhodna izdelava osnov je dovoljena v obsegu, ki zajema nežive materiale.
 Na osnovo predhodno ni dovoljeno nameščati pritrjevalnih elementov, kot so npr. epruvete, vitice, sponke, aranžerska gob


 

 

 

 


ORGANIZATOR PRISKRBI VSE MATERIALE

 

 Tekmovalec mora porabiti najmanj 80 % materiala priskrbljenega iz strani organizatorja.Vsak tekmovalec mora po tekmovanju pospraviti prostor in poskrbeti za odstranjevanje odpadkov.

 

 

 

 

 

 

 

 C.  OCENJEVANJE:


 

 

 

 Tekmovanje bo ocenjevala tričlanska komisija s sodniško licenco mednarodne cvetličarske asociacije FLORINT.Vsak izdelek bo ocenjen s točkami po kriterijih ocenjevanja FEUPF. Najvišja možna ocena za posamezno delo je 100 točk. Vsak član žirije lahko oceni posamezen izdelek z največ 100 točkami. Ocene vseh sodnikov za posamezen izdelek se seštejejo in delijo s številom sodnikov.

 

 


 

 Predsednik komisije je odgovoren za pošten in tekoč postopek ocenjevanje.V primeru dvoma razlaganja splošnih omejitev in omejitev za posamezno temo se tekmovalec posvetuje z ocenjevalno komisijo.

 

 Zmagovalec je tisti, ki prejme največje število točk vseh tem skupno.

 

 

 

 Razporeditev točk

 

 IDEJA                                                    20

       originalnost, izvirnost / kreativnost

       interpretacija dane teme / naloge

       izbira materialov / oblikovanje z izbranimi materiali

       ustreznost razpoložljivemu času za izdelavo / dokončanje

 

 BARVE                                                  20

       skladnost / prevlada uporabljenih barv

       izražanje ideje v barvah

       barvna kompozicija (kontrast, ubranost, pomen barv, itd.)

       umeščenost barv

 

 KOMPOZICIJA                                     30

       splošni vtis (oblika, forma, razmerja, optično ravnovesje)

       stil

       izbira, prevlada in uporaba materialov (forma, zgradba, struktura, kontrasti, ritem, gibanje, volumen, linije, smeri)

       odnos do materialov

 

 TEHNIKA                                              30   

       čistost

       primernost / ustreznost uporabljene tehnike

       stabilnost izdelka

       fizično ravnotežje

       zmožnost oskrbe z vodo (če je potrebno)
       


tehnična zahtevnost / raven

 

 
Tekmovalci bodo pridobili diplomo  ter  pokal prvo, drugo in tretje mesto v skupni uvrstitvi. 

 
Zmagovalec rednega tekmovanja bo dobil naziv:


 ZMAGOVALEC POKALA MOZIRSKI GAJ  – MOZIRSKI GAJ 2014


 


 

 Prva tri mesta bodo nagrajen as praktičnimi nagradami.


 

 Vsi udeleženci bodo prejeli spominsko nagrado.