Čebelnjak v Mozirskem gaju je bil v prvotni podobi nekoliko drugačen.

Posebnosti čebelnjaka

Bil je krit s slamo, postavili pa so ga tukajšnji čebelarji. Čebelarstvo je v Zgornji Savinjski dolini dobro razvito, kakovosten med iz tega območja pa je znan tudi izven meja Slovenije. Ob čebelnjaku je prikazan stari panj, kakršen je bil v rabi pred davnimi časi.